När ett antal år har gått och betonggolvet på kontoret eller i varuhuset eller hemmet inte längre ser ut som det en gång gjorde är det dags att överväga en rejäl betongsanering. Har man ett betonggolv vet man att man har ett mycket tåligt material; särskilt om man har sett till att man köpt ett golv av hög kvalitet. På köpet har man också fått ett golv som behåller sin färg och lyster under lång tid.

Betonggolvet har en mycket stor livslängd men är givetvis inte helt underhållsfritt. Det som händer med långvarig förslitning är att det uppstår mindre sprickor, som samlar på sig damm, grus och smuts. Fläckar av olja, färg och matrester har bildats och blir synliga. Stötar och slag kan ge upphov till skador och sprickor.

En betongsanering innebär för det första att man tar bort allt löst material som fastnat till dess att man kommer ner till själva betongytan. Härefter slipar man ner betongen så att man får betongen åter till sitt ursprungliga skick.

Den metod som specialisterna använder sig av är i grunden ganska enkel. Man utför arbetet med en slipmaskin som förses med slipskivor av olika hårdhet till dess att saneringen är fullt genomförd.