Byggbodar, eller manskapsbodar, är en slags modul som används på byggarbetsplatser där man uppför flerfamiljshus eller ett större antal villor. Bodarna används dels till manskapet, men även som förråd till verktyg, maskiner, kontor och annat som krävs för byggnation. De finns både till försäljning och uthyrning. Denna typ började användas i Sverige under Miljonprogrammet, det stora bostadsbyggandet av folkhemmets bostäder på sextiotalet.

Vanligast är att bodarna är av storleken, cirka mått 2,5 gånger 5 upp till 9 meter. De kan ha hjul och då dras av traktor eller annan maskin eller transporteras till plats på lastbilsflak varefter de lyfts ner med kran. Vissa sorter kan staplas på varandra, ofta två eller till och med tre på höjden. Byggbodar är både en smart och flexibel lösning.

Byggbodar behövs

Kärt barn har många namn sägs det och det gäller även för byggbodar. De kan kallas barack, byggfutt, byggvagn, rastkoja, skogshuggarkoja eller rätt och slätt arbetsvagn. Förr var de alltid försedda med hjul så att de kunde dras till avsedd plats, men tidens tecken talar och numera finns det modernare varianter som blir mer lätthanterliga ur transportsynpunkt. Byggbodar är dock fortfarande en nödvändighet.

Bruk för bod

Byggbodar anpassas efter behov med flera möjligheter för tillval. De kan anpassas till kontor, kök eller bostäder och på en stor arbetsplats kan bodar vara iordninggjorda med duschar och även toaletter erbjudas. Varje byggjobbare behöver sitt grundläggande behov för arbete, vila, matlagning och sanitära angelägenheter. De skall också ha en mycket god ventilation och el samt vatten bör kunna kopplas till.

Många olika användningsområden

Gamla bodar från tiden för Miljonprogrammet används än idag, om än renoverade och ombyggda. Vi kan se dem på kolonilotter, som sommarstugor och som gäststugor. De används dessutom som redskapsbodar tillhörande villor och även som bastu. På senare år har moduler liknade byggbodar uppförts som tillfälliga bostäder till flyktingar. Kollar man in en kringresande cirkus så kan man se flera gamla byggbodar i en sådan karavan.