De vanligaste skadedjur som fastigheter drabbas av är råttor, vägglöss, myror, getingar och en del andra insekter. Förutom själva byggnader kan även människor, husdjur och andra tamdjur, grödor och textilier drabbas. I många fall kan skadedjursskador förebyggas men blir man utsatt krävs olika slag av skadedjurssanering.

Varierande slag av egendom eller varor kan bli angripna, förutom nämnda kan träkonstruktioner drabbas av husbock, trägnagare eller hästmyra. Livsmedel kan angripas av möss och råttor, kackerlackor, flugor, mjölbaggar med flera. Textilier angrips av malar och pälsänger, människan av fästingar, huvudlöss, mygg med mera. I trädgården förekommer sniglar, bladlöss och gräshoppor bland annat. Man får dock inte glömma att många av dessa djur och insekter även har en positiv inverkan på natur och människor. Hur man förebygger angrepp av skadedjur beror på om man bor i villa eller lägenhet. Egnahemsägare måste träffa egna försäkringsavtal emedan hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar har gemensamma.

Egna åtgärder

Mer påtagligt är de skadedjur som drabbar oss inne i bostaden eftersom det är där vi tillbringar mycket stor del av dygnet. I de flesta fall bör man först försöka bli av med skadedjuren själv men om det inte hjälper skall man inkalla expertis. Själv kan man förebygga med olika fällor för råttor och möss, det finns även elektriska fällor som firmor monterar på avloppens utlopp. Mot pälsänger och löss krävs ganska omfattande arbete med vädring, nedpackning av textilier med mera.

Professionella skadedjursbekämpare

Företag som arbetar med skadedjursbekämpning erbjuder i första hand råd och tips. Först därefter kan det bli fråga om hjälp med lösningar av mekanisk art och först i sista hand med bekämpningsmedel. Det finns sätt utan kemiska ingrepp som hjälper mot gnagare och exempelvis vägglushundar som hittar och lokaliserar vägglöss. Mot angrepp av fåglar används ljud och ljus. Man strävar efter att undvika att använda kemikalier i bekämpningsmedel i största möjliga utsträckning. Både för miljön men även för de boende i fastigheten.