Man bör tänka på att rengöra ventiler och ventilationsgångar med jämna mellanrum för ett bättre inomhusklimat. Dessutom är köksfläkten en källa där mycket damm, smuts och fett samlas. Även vanliga ventilationssystem drivs numer maskinellt, särskilt i badrum. Om man inte rengör kan effektiviteten minska med en tredjedel bara på ett par år. Boverket rekommenderar rengöring vartannat eller vart tredje år och ännu oftare ifall bostaden har husdjur. Vad som inträffar vid igensatta ventiler och gångar är att kondens kan uppstå vilket kan leda till fuktskador och mögelbildning. Det i sin tur påverkar luftkvalitén som försämras och med den även invånarnas hälsa.

Klara fördelar

Med ordentlig och regelbunden rengöring av ventiler och system får man en bättre inomhusmiljö, man motverkar fukt och mögelskador samt minskar risken för att personerna i bostaden får huvudvärk och i värsta fall allergier. Om man anlitar en firma som Edoff Bygg & Ventilation, vilket borgar för en professionell rengöring, så bör de först mäta hur pass effektiv ventilationsflödet är innan rengöringen startar. Detta för att man skall få svart på vitt vilken förbättring som skett efter fullgjort uppdrag. Ventilationsrören skall rengöras, galler och fläktar likaså, filter skall bytas och fläktmotorerna skall kontrolleras. Dessutom bör slangen till köksfläkten bytas. När arbetet är klart skall uppdragsgivaren tillställas ett protokoll där alla detaljer i arbetet noterats. Det intressantaste här är givetvis genomströmningsvärdet.

Ventilationskontroll

Kontroll av ventilationen bör man göra ofta, kanske en eller två gånger om året för att vara på den säkra sidan. Bor man i villa får man anlita en firma själv, hyreslägenheter och bostadsrätter sköter detta gemensamt eller via hyresvärden. De flesta företag i branschen utför kontrollen kostnadsfritt. När det kommer till rengöring så är en rimlig kostnad allt från några tusenlappar upp till en handfull beroende på bostadens storlek. Ventilationsrengöring går under reglerna för ROT-avdrag, vilket ombesörjes av firman.