Välkommen till Santec. I och för sig kan vanlig städning benämnas sanering men då brukar det röra sig om rejäl nedsmutsning. Som regel gäller sanering inom mer konkreta områden såsom fukt- och vattenskador, mögel samt sanering av asbests och skadedjur. Ibland upptäcks skadorna vid rivningar och vid om- och tillbyggnader. Krypgrundssanering är också vanligt då det är ett dolt utrymme som besiktningsmän oftast kontrollerar vid försäljning av fastigheter. Men i begreppet ingår även avloppsrensning, klottersanering, brandskador med mera.

Anlita fackmän

Att sanera på ett sätt som inte orsakar mer skador är inte alltid enkelt. Om man är osäker är det alltid bättre att ta kontakt med företag som är experter, proffs helt enkelt. Att exempelvis själv rengöra en nedklottrad fasad eller bil på felaktigt sätt kan förstöra istället för att få bort det och i förlängningen kosta mer än det smakar. Bekämpning av skadedjur som råttor, möss och myror kräver utbildad personal i de flesta fall. Ännu svårare att hantera själv är förekomst av husbock, hästmyra och hussvamp.

Bästa metoder

I en tjänst om sanering ingår flera förebyggande moment som att säkra byggnader så att exempelvis fåglar inte blir objudna gäster. Det bästa är att kontakta en välrenommerad firma som utför en kontroll och föreslår åtgärder. Det kan behöva tätas så att sork och råttor inte kan komma in, och träfasader kanske måste besprutas mot termiter. Men målet är alltid att använda så ofarliga bekämpningsmedel som möjligt. I värsta fall kan man behöva gasa men det gäller i första hand industrilokaler, lador och magasin.

Värmebehandling är mer vanligt för småhus, metoden används mot exempelvis vägglöss. Mot råttor är de nya moderna automatiska fällorna mycket effektivt. Den kan placeras såväl inom- som utomhus och är en synnerligen intelligent lösning. Så tveka inte, har du saneringsbehov – ta kontakt med en bra firma redan idag.