Detta kan ju låta som ungefär en och samma sak och ofta är det så. Men då gäller det väggar i större fastigheter. Fasadrengöring på villor och småhus utsätts sällan för klotter. Klotter står för att någon olovligen eller i ordnade former målar bilder, budskap eller andra mönster på fastigheter, murar, broar, fordon och liknade. Sker det olovligen, vilket oftast är fallet, blir det fråga om skadegörelse, vilket är brottsligt. Ordet klotter har förekommit i omkring 200 år i svenskan och problemet uppstod först på offentliga toaletter. Fast från början betecknade det även barns klotter, vilket inte var skadligt om det gjordes under ordnade former. Idag benämns det även som ”graffiti” som då får beteckna senare tiders klotter, som många gånger är konstverk.

Kemisk klottersanering

Vad som är snyggt och konstnärligt eller inte, är föremål för heta diskussioner. Men den springande punkten är att klotter eller graffiti medför stora kostnader för kommuner och företag som måste sanera. Idag sker oftast klottersanering genom så kallad kemisk klottersanering, där de medel som används är miljövänliga och dessutom biologiskt nedbrytningsbara. Metoden innebär att klottret sprayas för att sedan kunna spolas bort med vatten.

Villor och småhus

Men även mindre fastigheter behöver få sin fasad tvättad med jämna mellanrum för bättre beständighet. Hur ofta beror på materialets beskaffenhet, trä exempelvis kräver noggrann och återkommande rengöring. Experter rekommenderar minst en och helst två fasadtvättar per år för att få längre livslängd på färgen. Så det handlar inte bara om en miljöfråga och en estetisk fråga, utan även en ekonomisk fråga att underhålla sin fasad. Forskning visar att teknik med ultrarent vatten är den bästa metoden för rengöring som utförs av firmor. Metoden fungerar på alla ytor som trä, betog eller plåt. Tegel kräver hårdare åtgärder där medel som dödar sporer och förhindrar återväxt krävs. Byggmaterialfirmor saluför alkaliskt tvättmedel för den som vill sköta sin fasadrengöring själv. Om du har tänkt att måla om så måste fasaden definitivt tvättas innan ommålning.